Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Tunç Çağı Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Bu Yazıda Neler Var
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Tunç Çağı veya Bronz Çağı, antik Avrupa, Asya ve Ortadoğu halklarının hammadde ve alet kültürlerindeki üçüncü evre. Kalay ve bakırın karışımından oluşan tunç Anadolu'da Kalkolitik sonunda görülür. Ancak tunç madeninin alet ve kap yapılmasında kullanılması 3. binin başlarına rastlar.
 
Mezopotamya'da ve Mısır'da tunçtan eserlerin yapılmaya başlandığı sıralarda (M.Ö. 4. bin sonu) yazı keşfedilmiş bulunduğundan bu ülkeler için Tunç Çağı deyimi yerine yazılı belgelerden elde edilen kronoloji ve sınıflandırmalar kullanılır. Buna karşılık yazıyı henüz kullanmayan Anadolu, Hellas (Yunanistan), Balkanlar ve Avrupa gibi bölgeler için Tunç Çağı deyimi geçerlidir. Tunç Çağı Anadolu'da 3000, Girit'te, Ege'de ve Hellas'ta 2500-2000, Avrupa'da ise 2000 yıllarında başlar.
 

Tunç Çağının Dönemleri

* Erken Tunç Çağı (3000-2000)
* Orta Tunç Çağı (2000-1750)
* Geç Tunç Çağı (1750-1200)

Tunç Çağı; Bakır Çağı nın arkasından gelen tarihöncesi dönemdir. Bu çağ dünyanın hemen her yanında değişik tarihlerde yaşanmıştır. Örneğin yüksek kültürlerin yaşandığı Mezopotamya ve Anadolu, dünyanın öteki bölgelerine göre, Tunç çağlarını daha önce yaşamış ve hatta bu çağlar içinde yazılı tarih dönemine girmişlerdir. Oysa Batı Avrupa, Uzakdoğu gibi bölgeler tunç çağlarını daha sonra yaşamışlardır. Ancak genelde Tunç Çağı kendi içinde üç ayrı evreye bölünür. Eski Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Son Tunç Çağı. Eski Tunç Çağı, Anadolu’ da İÖ 3000-2000 arasına tarihlenirken, Avrupa’da İÖ 2000-1700 araşma tarihlenir. Eski Tunç Çağı Anadolu’da kendi içinde de I, II, III gibi üç ayn evreye ayrılır. Orta Tunç Çağı, Anadolu’da İÖ 2000-1500 arasına tarihlenir ve bu dönemde kendi içinde I, II, III ye IV gibi dört ayrı evreye ayrılır. Avrupa’da bu dönem İÖ 1700-1300 arasını kapsar. Anadolu’da Son Tunç Çağı İÖ 1500-1000 arasına tarihlenir. Avrupa’da ise İÖ 1300-900 arasını kapsar.
 
İnsanoğlu bakırı kalayla karıştırıp tuncu (bronz) elde etmeyi başarınca daha dayanıklı kapkacak ve çeşitli gereçler yapma olanağını elde etti. Zamanla madencilik gelişti, ardından da bölgelerarası ticaret yoğunlaştı. Örneğin kılıç ve hançer gibi o dönem için büyük önem taşıyan delici ve kesici silahlar yapıldı. Bu arada mızrak uçları, bızlar, iğneler, süs ve takı olarak kullanılan bilezikler, kolyeler vb eşyalar üretildi. Anadolu Orta Tunç Çağı’nın başlamasıyla birlikte tarih çağlarına girdiyse de tunçun kullanımı yaygın bir biçimde sürüp gitti.Tunç Çağı Resimleri

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Tunç Çağı Sunumları

 • 3
  Önizleme: 3 ay önce

  taş devri

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TAŞ DEVRİ

  2. Sayfa
  YONTMA TAŞ DEVRİ

  3. Sayfa
  Bu dönemde insanlar taşları yontarak ilk defa araç ve gereç yapmışlardır. Bu aletler savunma ve avlanma amacıyla yapılmıştır. İnsan doğanın asalağı durumundadır. Tüketici, avcı ve toplayıcıdır. Ekonomik etkinliklerden ötürü göçebe bir yaşam sürmüşlerdir

  4. Sayfa
  Yontma taş devri, taş devrinin ilk dönemidir. MÖ 10.000 ile MÖ 5500 yılları arasındaki döneme paleolitik çağ ya da yontma taş devri denir. Daha sonra cilalı taş devri yaşanmıştır.Bu dönem, iklimsel olarak buzul çağının son dönemidir. İnsanlar vahşi hayvanlardan korunmak için gruplar halinde mağaralarda ve ağaç kavuklarında yaşamaktadır.

  5. Sayfa


  6. Sayfa


  7. Sayfa
  Yontma Taş Devri, insanı takip edebildiğimiz ilk dönem sayılır. Dönemin genel özelliği çok az bilgiye sahip olan, mağaralarda yaşayan insanın yaptıklarıdır. Mağara İnsanın kapasitesi düşünüldüğünde dönem daha kolay kavaranabilir. Örneğin; mağarada yaşayan bir insan neler yapabilir? Sorusunun cevabını aradığımızda insanın yapabileceği çok şeyi tahmin edebiliriz. Ancak mağara insanının yaptığı bazı şeylerde bizleri şaşırtır.Yontma Taş Devri, insanlığın en uzun çağıdır. İnsanın dünya üzerindeki ömrünün %98’i bu dönemin içerisinde yer alır. Dönemin çok uzun olmasının temel nedeni; insanın yeterince bilgi birikimine sahip olmamasıdır.

  8. Sayfa
  1- Yontma Taş Devri'nin başlarında iklim değişikliği yaşanmış, buzul çağı başlamıştır.2- Bu devirde kullanılan taşlar yontularak kullanılmıştır.3- Yontma Taş Devri ile birlikte ilk taş baltalar yapılmıştır.

  9. Sayfa
  4- Yontma Taş Devri ile birlikte yontulan taşlar, insanlık tarihinin ilk büyük devrimi olarak kabul edilmiştir. Çünkü bununla birlikte insanoğlu ilk kez beynin ve elin koordinasyonunu sağlamıştır.5- Bu devirde etraf buzullarla kaplanmış olduğu için insanoğlu barınma ihtiyacını mağaralar ve bilinmeyen, gizli yerlerde gerçekleştirmiştir.

  10. Sayfa
  6- Bu devrin insanları temel uğraş olarak balıkçılık ve toplayıcılık yapmışlardır. Bu da tüketici bir toplum yapısı olduğunu göstermektedir.7- Yontma taş devrinde hakim olan yaşam biçimi göçebe yaşamdır.8- Kadının egemen olduğu (anaerkil) bir toplum yapısı bulunmaktadır.

  11. Sayfa
  9- Barınma ihtiyacı olarak mağara duvarlarına çizilen resimler insanlık tarihinde bulunan ilk sanat eserleri olarak bilinmektedir.10- Bu devrin sonlarına gelindiğinde insanoğlu ateşi bulmuştur.

  12. Sayfa
  CİLALI TAŞ DEVRİ

  13. Sayfa
  Cilâlı Taş Devri veya bilimsel adıyla Neolitik Çağ, tarih öncesi çağlardan biridir

  14. Sayfa
  -Cilalı taş devriyle birlikte havalar ısınmış ve buzullar kutuplara çekilmiştir.-Buzulların kutuplara çekilmesiyle birlikte topraklar tarıma uygun bir hal almış ve üretici bir toplum yapısı oluşmuştur. Bu tarihteki ikinci büyük devrimdir.

  15. Sayfa
  -Neolitik devirde özel mülkiyet anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu toplumsal sınıfları ortaya çıkarmış ve toplumda yavaş yavaş iş bölümü oluşmuştur.-Cilalı Taş Devri ile birlikte insanlar köyler kurmaya başlamış ve yerleşik hayata geçiş sağlanmıştır.

  16. Sayfa
  -Bu devirde ateş kullanılmaya başlamış ve ateş toprak odaklı kullanılıp seramikten kap kacak gibi şeyler yapılmıştır. Bu da seramik sanatının başlangıcı olmuştur.-Çeşitli bitki lifleri kullanılarak giysiler yapılmaya başlanmış ve böylece dokumacılık ortaya çıkmış ve gelişmeye başlamıştır.

  17. Sayfa
  -Bu devirde köleci toplum yapısının ortaya çıktığı görülmektedir.-Hayvanların ilk kez evcilleştirilmeye başlandığı devirdir.

  18. Sayfa
  -Ok ve yay gibi aletlerin bu dönemde yapılmaya başlandığı bilinmektedir.-Dini inançlar ilk kez Neolitik Devir ile birlikte ortaya çıkmış ve dini inançlarla birlikte tapınaklar yapmıştır. Dolmen ve mehir adı verilen mezar taşları bu dönemde yapılan mezar taşlarıdır.

  19. Sayfa


  20. Sayfa
  İnsanlık tarihinde, besin üretimi yanında ilk yerleşik toplumların kurulması ile başlayan dönem Neolitik Çağ adıyla anılmaktadır. Çağın başlangıcında besin üreticiliğinin bilinmesine karşın pişmiş toprak kapların daha yapılmadığı, bunların yerine sepet, tahta ya da taştan kapların kullanıldığı ilk evre, Akeramik (seramiksiz) Neolitik olarak adlandırılır. Anadolu’da ancak birkaç yerde saptanan bu evre, belirli bir düzene göre inşa edilen yapıları, taş ya da kemik alet ve silahları, süs eşyaları ile ilk yerleşik köy örneklerini vermektedir.

  21. Sayfa
  Eski Yakındoğu ve Ege’nin en gelişmiş Neolitik Merkezi Konya’nın 52 km. güneydoğusunda, Çumra ilçesinin kuzeyinde yer alan Çatalhöyük’tür. Burada yapılan kazılarda saptanan 10 yapı katında da (C14 tarihlenmelerine göre İ. Ö. 6800 - 5700 arası) açığa çıkarılan evlerin ve dolayısıyla kentin, bir düzene göre inşa edildiği görülmektedir. Bu düzenleme dikdörtgen planlı evlerin avlular etrafında bitişik olarak sıralanması ile sağlanmıştır. Taş temelin bulunmadığı, kerpiçten düz damlı olarak yapılan bu evlerin planları da birbirinin aynıdır. Evler, geniş oturma odası dışında depo ve mutfaktan oluşmakta, oda içlerinde seki, ocak ve fırınlar bulunmakta idi.

  22. Sayfa
  Çatalhöyük evlerinin en önemli özelliği duvarlarının boğa başları ve resimlerle bezeli olmasıdır. Büyük çoğunluğu kültle ilgili olan bu bezekler özel bir yapıda değil, yapıların Kutsal Alan olarak kullanılan bir bölümünde yer almaktadır. Yüksek kabartma ya da tam plastik olarak işlenen boğa başlarının bir kısmı gerçek boğa başının kille sıvanması ile yapılmıştır. Duvar resimlerinin yapımında kirli bej kerpiç sıvası üzerine kırmızı, pembe, kahverengi, beyaz ve siyah renkler kullanılmıştır. Herhangi bir motif göstermeyen düz boyalı panellerin, tek ya da çok renkli geometrik bezeklerin, çiçek, yıldız, daire gibi sembolik motiflerin yanısıra değişik konulu tasvirler de görülmektedir. Bunlar arasında insan elleri, tanrıçalar, insan figürleri, av sahneleri, boğalar, kuşlar, akbabalar, leoparlar, yabani geyik, yaban domuzu, aslan, ayı gibi hayvanlardan oluşan bezekler ile manzara ve mimari tasvirlerden bir kentin arkasında püsküren volkan ve başsız cesetleri gagalayan akbabaları kovalayan insanlar önem taşırlar. Bu kutsal alanlarda Ana Tanrıça fikri bereket kültü olarak görülür. Pişmiş toprak yanında taştan da yapılan Ana Tanrıça, genç kız, doğuran kadın ya da yaşlı kadın olarak gösterilir. Bunlar arasında iki yanındaki leopara dayanmış, doğuran tanrıça özgündür. Heykel ya da yüksek kabartma olarak yapılan ana tanrıça tasvirleri yanında pişmiş topraktan hayvan şeklinde adak heykelcikleri de vardır.

  23. Sayfa
  Neolitik Çağın elde yapılan çanak çömlekleri Çatahlöyük’te genelde kahverengi, siyah ve kırmızı renk tonlarındadır. Daha çok oval formlara sahip seramikler Neolitik Çağın geç döneminde basit geometrik motiflerle bezenmeye de başlanmıştır.Çatalhöyük’te ele geçen çeşitli taşlardan, deniz hayvanlarının kabuklarından yapılmış kolyeler, obsidyen aynalar ve makyajla ilgili buluntular o dönem insanının süslenme araçlarını gösteren belgelerdir. Bilinen en eski dokuma parçaları da yine bu kentte ele geçmiştir. Yün, hayvan kılı ya da bitki liflerinden dokunan kumaşların yanısıra hayvan derilerinin de giysi olarak kullanıldığı duvar resimlerinden anlaşılmaktadır.

  24. Sayfa
  Pişmiş toprak ve taştan yapılmış olan geometrik bezekli damga mühürler Neolitik Çağda mülkiyet düşüncesinin ürünleridir. Çakmaktaşı ve obsidyen çeşitli alet ve silahların, kemik ise bız, iğne, sap gibi eşyaların yapımında kullanılmıştır. Bunlar arasında bir mezar hediyesi olan kemik saplı çakmaktaşı hançer ilginçtir. Bu çağda yaygın olmamakla birlikte ilkel yöntemlerle bakır ve kurşunun işlendiği, ayrıca Anadolu içinde ve komşu ülkelerle ticaret yapıldığı da bilinmektedir.Çatalhöyük insanları ölülerini evlerin tabanları altına gömmüşlerdir. Çocuklar oda tabanı altına, yaşlılar tek ya da grup halinde oda içindeki sekilerin altına gömülmekte, yanlarına ölü hediyesi bırakılmaktaydı.

  25. Sayfa
  Bu dönemde alet yapımı gelişmiş sert ve düzgün aletler yapılmıştır. Taşın yanısıra ilk defa topraktan da araç gereçler yapılmıştır. (Toprakkaplar yapılmış, seramiksanatı ilerlemiştir.) İnsanlık için güzel bir dönemin başlangıcıdır. İnsan doğanın asalağı olmaktan kurtulmuş ilk defa üretim faaliyetlerini başlatmıştır. İlk defa tarım başlamış, hayat tarzı değişerek yerleşik yaşama geçilmiştir. Bunun sonucunda ilk köyler kurulmuş, hayvanlar evcilleştirilmiştir. Menhir ve Dolmen adı verilen anıtlar dikilmiştir. Bitki liflerinden elbiseler dikilmiştir.

  26. Sayfa
  Bu dönemde; İnsanlar yerleşik hayata geçmiş ve küçük köyler kurmuşlardır. İlk toplumsal iş bölümünü ortaya çıkarmışlardır. At, sığır, koyun, keçi vb. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Tarımsal faaliyetleri başlatarak, topraktan çanak, çömlek ( seramik, porselen ) yapmışlardır. Toprağı işledikleri için özel mülkiyet fikri ortaya çıkmış ve bu durumun doğal sonucu olarak da sınır çatışmaları başlamıştır. İhtiyaç fazlası ürünleri takas yoluyla pazarlamış ve ticaret hayatını başlatmışlardır. Menhir, Dolmen ve Tümülüs de denilen anıt mezarlar yapılmış ve bitki liflerinden elbiseler dokunmuştur. Yontma Taş devrinde etkili olan klan aile birliği “kabile”ye dönüşmüştür. Yavaş yavaş dil kavramı ortaya çıkmaya başlamıştır.

  27. Sayfa
  BİTTİHERKEZE HAYATI BOYUNCA BAŞARILAR

  28. Sayfa
  SU-SLAYT ARTVİN’İN EN İYİ SLAYTLARI ÖNERİLEN ANNELER GÜNÜ,TELESKOBUN TARİHİ VE BİLİM ADAMLARI

 • 1
  Önizleme: 3 ay önce

  Tunç Çağları Slayt Sunum Power Point PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TUNÇ ÇAĞLARITunç çağlarının başlarına, yani Eski Tunç Çağı’na gelindiğinde çömlekçileri etkileyen en önemli olay, başta tunç olmak üzere, altın, gümüş gibi metallerin işlenmeye başlanması; bu metallerden yapılan pek çok eşya yanında, vazoların da yapımının da başlamasıdır. Böylece şimdiye kadar ister günlük kullanım için, isterse libasyon ve ölü armağanı için gerekli tek üretim kolunu temsil eden çömlekçilere ilk kez bir rakip üretim ortaya çıkmıştır

  2. Sayfa
  ESKİ TUNÇ ÇAĞITunç çağlarının başında hala çok yavaş dönen çarklar kullanılmaktadır. Killer biraz daha iyi arıtılmakta, ancak fırın ısıları düşük olduğundan, kile ot, saman gibi yanıcılar katılmaktadır.

  3. Sayfa
  Alacahöyük’te Kral mezarları olarak bilinen mezarlarda ölü armağanı olarak konmuş olan altın, gümüş ve bronz vazoların hem biçimleri,hem de süsleri çömlekçileri etkilemiştir.

  4. Sayfa
  AlacahöyükGümüş Testicikler

  5. Sayfa
  Alacahöyük,Yakılan cesetlerin küllerinin konduğu bir Kapaklı Vazo (urna)

  6. Sayfa
  Eski Tunç Çağı, İnsan biçimli vazo (Antropomorfik)

  7. Sayfa
  Kilikya bölgesinde Mersin Yümüktepe ve Tarsus Gözlükule’de ele geçen ETÇ vazoların biçimleri, Orta Anadolu’daki merkezlerle benzerlik gösterir

  8. Sayfa
  Lagina (Turgut-Muğla’da bulunan bu vazo da yine Orta Anadolu tiplerinin bir tekrarıdır.

  9. Sayfa
  Vazoların dış yüzlerinde elde edilen kırmızılık bunların ayrıca daha iyi pişirildiğini göstermektedir. Bunda killerin daha iyi arıtılmış olmasının büyük katkısı olmuştur. Omuzunda testi taşıyan kadın şeklinde libasyon (törensel) kapAfyon Müzesi

  10. Sayfa
  ORTA VE GEÇ TUNÇ ÇAĞLARIOrta ve Geç Tunç Çağlarında (M.Ö. İkinci bin yıl) vazoların kullanımında çeşitlilik artar. Yalnızca günlük kullanım ve mezar vazoları ve ölü armağanlar olarak kullanımın yanında dini törenler sırasında bir kült vazosu ya da libasyon için de kullanıldığı anlaşılmaktadır.

  11. Sayfa
  KültepeBronzÇağıAnkara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

  12. Sayfa
  Kültepe, BronzÇağı, Ankara Anadolu MedeniyetleriMüzesi

  13. Sayfa
  KültepeBronzÇağıAnkara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

  14. Sayfa
  BoğazköyBronzÇağıAnkara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

  15. Sayfa
  RhytonlarBoğazköy

  16. Sayfa
  Boğazköy Bronz ÇağıAnkara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

  17. Sayfa
  Tilmen HöyükBronz ÇağıGaziantep Müzesi

  18. Sayfa
  Gedikli Bronz Çağı Gaziantep Müzesi

  19. Sayfa
  Gedikli Bronz Çağı Gaziantep Müzesi

  20. Sayfa
  Gedikli, Bronz Çağı, Gaziantep Müzesi

  21. Sayfa
  Gedikli, Bronz Çağı, Gaziantep Müzesi

  22. Sayfa
  Bronz Çağı,Troya II İstanbul Arkeoloji Müzesi

  23. Sayfa
  Bronz ÇağıTroya IIİstanbul Arkeoloji Müzesi

  24. Sayfa
  Bronz Çağı, Troya II, İstanbul Arkeoloji Müzesi

  25. Sayfa
  Karataş, Bronz Çağı, Antalya Arkeoloji Müzesi

  26. Sayfa
  KaraoğlanBronz ÇağıAnkara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Tunç Çağı Videoları

 • 2
  3 ay önce

  Bronz Çağı’nın Sonu

 • 2
  3 ay önce

  İlk Tunç Çağı Başlıyor

Tunç Çağı Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Tunç Çağı Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)